Hướng dẫn


Hướng dẫn sử dụng một cách dễ dàng!
* Firmware đã nhúng sẵn DDNS của IPCAM.LINK, không cần phải chỉnh DNS1 và DNS2 trong đầu ghi
* Đến phần cài đặt DDNS chọn DynDns, No-IP, MYQ-SEE để sử dụng bình thường
* Link thư mục Firmware https://www.fshare.vn/folder/AWF7DXEW29T4
* Firmware nào không có trong danh sách vui lòng nhắn tin cho mình để cập nhật
Hướng dẫn cập nhật Firmware:
1. SETTING -> INFO -> Version
- Xem dòng System V4.02.R11.00000XYZ
- XYZ chính là Model
- Nhập Search phía dưới để tải về
2. SETTING -> ADVANCED -> UPGRADE
- Nhấn Browse chọn Firmware mới tải về
- Nhấn Upgrade
3. SETTING -> ADVANCED -> DEFAULT
- Chọn NetService
- Nhấn OK
- Nhấn YES (khi được hỏi restart system)
4. SETTING -> SYSTEM -> NETSERVICE -> DDNS
- Chọn DDNS Type: DynDns, No-IP, MYQ-SEE
- Nhập Hostname: hostname.ipcam.link
- Nhập Username: username
- Nhập Password: password
- Nhấn OK
5. SETTING -> ADVANCED -> AUTOMAINTAIN
- Chỉnh Everyday At 01:00 trong Auto-Reboot System
- Nhấn OK
! Lưu ý: Nếu trong vòng 60s mà không cập nhật ip thì đổi sang DDNS Type khác (Nhớ nhấn F5 refesh để trình duyệt cập nhật)


HOTLINE Hỗ Trợ: 09.2222.8756 (Mr.Long) | 0358.709.210 (Mr.Việt) | 0989.388.390 (Mr.Khải)